rhy.fi
Seuran historia

Pohjois-Kankaanpään Metsästysseura r.y. on perustettu v.1972.

Seuran perustajajäseninä oli neljä henkilöä. Nämä henkilöt muodostivat myös yhdistyksen ensimmäisen johtokunnan.  Yksi seuramme perustajajäsenistä on nykyisin seuramme kunniapuheenjohtaja.

Ennen seuramme perustamista kylällä asuvien henkilöiden keskuudessa metsästys kuului ”jokamiehenoikeuksiin”. Jossain vaiheessa metsällä alkoi liikkua myös kyläyhteisön ulkopuolelle kuuluvia henkilöitä. Osa näistä oli saanut luvan metsästykseen maanomistajilta ja osa oli metsällä ”ei kenenkään mailla”, koska kylällä ei ollut omaa metsästysseuraa.

Osaltaan näistä syistä johtuen kylällä alkoi olla ”paineita” oman metsästysseuran perustamiseen. Järjestäytynyt metsästystoiminta hirvenmetsästyksen osalta alkoi kylällä jo muutamia vuosia ennen seuran perustamista.  Tällä hirviporukalla oli vuokrattuna tarpeellinen määrä maa-alueita, jotta hirvilupia voitiin anoa.

Alussa seuralla ei ollut omaa kokoontumistilaa, vaan kokoukset pidettiin jonkun jäsenen kotona.

V. 1984 seuramme osti tontin ja samana vuonna rakennettiin ”lahtisuuli”. Vuotta myöhemmin aloitettiin metsästysmajan rakentaminen. 

Tällä hetkellä seuran jäsenmäärä on 45. Jäsenmäärä on pysynyt melko vakiona viime vuodet. Olemme onnistuneet saamaan myös muutamia nuoria jäseniä seuraamme viime vuosien aikana.  Maa-alueita on vuokrattuna n. 4.000 ha.

Seuramme on ollut Suomen Metsästäjäliiton jäsen vuodesta 1984 lähtien.

 

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös